Language: |

مراجعین محترم می توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر، از وضعیت تست خود آگاه شوید. توجه داشته باشید از زمان انجام تست حداقل ۷ و حد اکثر ۱۰ روز زمان برای آنالیز نتایج نیاز می باشد.







 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 




Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap