Language: |

رویارویی با اضطراب • 

برای مقابله با اضطراب نخست می بایست از چگونگی پاسخ بدن به استرس آگاهی یابیم. پاسخ طبیعی بدن انسان هنگام رویارویی با استرس را می توان در سه مرحله بررسی کرد:

1. جنگ و گریز: در این مرحله، بدن احساس خطر می کند و به همین دلیل سطح انرژی کلی آن ناگهان افزایش می یابد تا فرد برای مقابله با خطر یا گریز از معرکه تهییج و آماده شود.

2. مرحله بازگشت: در این مرحله نیاز به جنگ و گریز پایان یافته اما احتمال خطر همچنان باقی است. در مواجهه با استرس های بلندمدت هورمون هایی ترشح و در خون آزاد می شوند که فرد را برای مقاومت طولانی آماده می کنند.

3. خستگی و فرسودگی: اگر فرد دو مرحله نخست را با موفقیت پشت سر گذارد، بدن وی وارد مرحله سوم یعنی مرحله خستگی و فرسودگی می شود. در این مرحله بدن نیروی از دست رفته خود را ترمیم و بازسازی می کند. برای رویارویی با اضطراب نخست لازم است از علائم استرس زیادی آگاهی داشته باشیم. این علائم عبارت اند از: خستگی شدید، مشکلات خواب، سردردهای تنشی، دلشوره مداوم، پیدایش حلقه های تیره رنگ در زیر چشم ها، ناهنجاری های اجابت مزاج، کاهش عملکرد دستگاه ایمنی بدن، حملات خشم، تحریک پذیری و کاهش توان تمرکز فکر و ... اگر شما نیز این علائم را در خود سراغ دارید به فکر چاره باشید. متخصصان ما قادرند با بررسی تاریخچه پزشکی و ارزیابی شخصیت شما عارضه اضطراب را تشخیص دهند.
اگر شما نیز درمانگر خود را یاری کنید، درمان این عارضه آسان تر خواهد بود.


ما برای کمک به شما اینجا هستیم. به ما بپیوندید تا دست به دست هم با اضطراب مبارزه کنیم

:در این کارگاه
  • روش های پیشگیری از نا امیدی.
  • شیوه هایی نوین برای پیشگیری از پیدایش آثار نامطلوب عاطفی.
  • تأمین امنیت زندگی.
  • عواطف نیرومند.
  • مهارت هایی برای غلبه بر تنهایی.
  • پنج شیوه تن آرامی.
Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap