Language: |


دوره های آموزشی یوگا


استرس ریشه همه بیماری‌ها است. مدیریت استرس عبارت است از آموختن یک رویکرد روانشناختی تازه و نگرشی نوین به زندگی. این امر چالشی حقیقی است اما مقابله با استرس با بهره‌گیری از یوگا بسیار آسان‌تر است.

با کمک کشش‌های ساده و حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و شیوه‌های تن‌آرامی یوگا می‌توانید تنش‌ها را از جسم و روان خود بزدایید. برنامه سه ماهه یوگا برای تنش‌زدایی در این مرکز به دو بخش تقسیم می‌شود و برای همگان در هر سن و وضعیت بدنی مناسب است.

بخش نخست با کشش‌های ساده‌ای آغاز می‌شود که با ایجاد رهایی در بدن شما آن را برای اجرای حرکت‌های اصلی یوگا آماده می‌کند. این حرکت‌ها گرفتگی‌های ماهیچه‌ای را برطرف می‌کنند و ناراحتی‌های کمر ناشی از استرس و تنش را بهبود می‌بخشند.
در بخش‌های بعدی این دوره شیوه تن‌آرامی در وضعیت خوابیده را خواهید آموخت. در بخش دوم این دوره چند تمرین تنفسی و شیوه‌های مدیتیشن به منظور آرام‌سازی ذهن را فراخواهید گرفت. شما می‌توانید این دوره‌ها را زیر نظر مستقیم استاد مایا آموزش ببینید.

Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap