Language: |

مدیریت استرس • 

روش های کاهش، پیشگیری و رویارویی با تنش های زندگی

در مدیریت استرس شما می آموزید که چگونه بر روان خود مسلط شوید و بر افکار، احساسات، برنامه های زندگی، محیط پیرامون و شیوه رویارویی با مشکلات خود مدیریت کنید.
هدف غایی مدیریت استرس عبارت است از دستیابی به یک زندگی متعادل که در آن برای کار، روابط اجتماعی، استراحت و تفریح و سرگرمی وقت کافی اختصاص داده شده باشد.
شیوه های عملی مدیریت استرس شما را یاری خواهد کرد تا در شرایط تنش زا به خوبی پایداری کنید و برای رویارویی با چالش های پیش رو نیز نیروی کافی داشته باشید. نخستین گام در مدیریت استرس، یافتن عامل اصلی و ریشة پیدایش تنش در زندگی است. برای یافتن ریشة حقیقی استرس در زندگی خود لازم است عادت ها، رفتارها و توجیهات خود را از نزدیک بررسی کنید
  • آیا استرس های خود را گذرا می دانید و این گونه آنها را توجیه می کنید ("الان هزار تا کار دارم") با این وجود حتی به خاطر ندارید که آخرین بار چه زمانی استراحت کرده اید؟
  • آیا استرس را به صورت جزئی جدایی ناپذیر از کار یا زندگی خانوادگی خود تعریف می کنید؟ ( "اینجا همیشه همه چیز به هم ریخته است") یا آن را بخشی از شخصیت خود می دانید؟ ("من فقط انرژی عصبی زیادی دارم، همین و بس").
  • آیا دیگران یا وقایع بیرونی را مسئول استرس های خود می دانید یا اصولاً استرس را امری کاملاً عادی و طبیعی می دانید که هیچ کس از آن مستثنی نیست؟
تا زمانی که مسئولیت و نقش خود را در ایجاد و انباشتن استرس در وجودتان نپذیرید، هیچگاه بر استرس و تنش چیره نخواهید شد. اگر روش هایی که برای رویارویی با استرس از آنها بهره می گیرید به افزایش سطح سلامتی جسمی و عاطفی شما کمکی نمی کند، زمان آن فرا رسیده است که در جستجوی شیوه های سالم تری باشید


ما برای کمک به شما توانایی و آمادگی کامل داریم. در کارگاه مدیریت استرس ما شرکت کنید

:در این کارگاه
  • مدیریت زمان.
  • شیوه هایی نوین برای اندیشیدن.
  • روش هایی برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی.
  • راهکار هایی برای دستیابی به روابط بین فردی نیرومند.
  • کلاس های یوگا.
  • مهارت های حل مشکلات.
  • پنج شیوة تن آرامی.
Copyright© 2020, Payammehr Psychology and Counselling Center, All rights reserved.
Home | Login | Sitemap